Concentration & Focus

Koncentrationsklockorna och timers räknar pedagogiskt ner tiden som är kvar för lektionen, provet eller specifik uppgift. När eleven lätt själv kan se tiden som är kvar skapas en känsla av lugn och förmågan att behålla koncentrationen ökar.